Cảnh sát Mexico truyên bố bắt được trùm ma túy khét tiếng "El Marro"

ma túy đá, meth.