Công an Bình Định biểu dương chuyên án phá đường dây ma túy lớn

ma túy đá, meth.