Công an Hải Phòng phá ổ nhóm mua bán, sử dụng trái phép ma tuý

ma túy đá, meth.