Công an tỉnh Long An: Triệt phá nhiều tụ điểm ma túy

ma túy đá, meth.