Đi bay lắc dịp lễ, bị 911 Đà Nẵng bắt liền hối lộ để 'về với vợ'

ma túy đá, meth.