Hà Nội: Thác loạn "tiệc ma túy" trong nhà nghỉ, quán karaoke

ma túy đá, meth.