Hà Nội: Triệt phá đường dây buôn bán ma tuý tại chung cư cao cấp

ma túy đá, meth.