Lại một quán karaoke bất chấp quy định phòng dịch Covid-19 để khách vào hát, 'phê' ma túy

ma túy đá, meth.