Lái xe không bằng lái còn vi phạm tốc độ, 'lòi' dương tính với ma túy

ma túy đá, meth.