Nam Định: Khởi tố bắt giam nam thanh niên sử dụng ma túy

ma túy đá, meth.