Phát hiện 2 vụ 'tiếp tế' ma túy cho 'con nghiện' trong vùng phong tỏa, cách ly

ma túy đá, meth.