Phát hiện, thu giữ gần 1kg ma túy vận chuyển qua đường chuyển phát nhanh

ma túy đá, meth.