Quảng Nam: Tàng trữ, tổ chức sử dụng ma túy trong quán karaoke giữa mùa dịch Covid-19

ma túy đá, meth.