Quảng Trị: 11 người thuê phòng karaoke chơi ma túy

ma túy đá, meth.