Quảng Trị: Phá 2 chuyên án, thu giữ lượng ma túy 'khủng'

ma túy đá, meth.