Rủ "bạn tù" gây ra 15 vụ trộm cắp tài sản để mua ma túy

ma túy đá, meth.