Tập trung tầm nã những gã trùm ma túy trên tuyến biên giới Việt - Lào

ma túy đá, meth.