Triệt phá đường dây lớn vận chuyển trái phép ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam

ma túy đá, meth.