Doanh nhân Trung Quốc nghi cầm đầu băng ma túy 300kg

ma túy đá, meth.