Ma túy mới của giới trẻ: ma túy tem giấy

ma túy đá, meth.