Xóa sổ đường dây tàng trữ, vận chuyển ma túy liên tỉnh

ma túy đá, meth.