Bắt đối tượng là mắt xích trong đường dây mua bán ma túy liên tỉnh

ma túy đá, meth.