Đôi nam nữ rủ nhau vào nhà nghỉ "đập đá" trong lúc dịch

ma túy đá, meth.