Điều gì xảy ra nếu tôi tái nghiện?

ma túy đá, meth.