Như thế nào là cai nghiện thành công?

ma túy đá, meth.