Đang dịch, 89 thanh niên vẫn thuê resort để chơi ma túy

ma túy đá, meth.