Hàng nghìn viên ma túy được giấu trong đế giày, hộp thuốc

ma túy đá, meth.