Mua ma tuý về vừa bán lẻ kiếm lời, vừa để thoả mãn cơn nghiện

ma túy đá, meth.