Cần sa được cải trang để bán ở Mỹ

ma túy đá, meth.