Khi lạm dụng chất lây truyền sang thế hệ kế tiếp (2)

ma túy đá, meth.