Tái nghiện không quá tệ như mọi người thường nghĩ

ma túy đá, meth.