Làm gì để không còn người bệnh tâm thần giết người?

ma túy đá, meth.